Weekly News – November 26, 2015

Thanksgiving2015Dear Faithful, On this day of thanksgiving, let us express our utmost gratitude to our Lord for the multitude of blessings in our lives, for the priceless gift of life, for our health and homes, the love of family and friends, and most especially, for His boundless love and mercy. Today and all the days of the year, may we be mindful of and thankful for all the good in our lives, and may we glorify Him by sharing our blessings with the less fortunate. Happy Thanksgiving from the Western Prelacy family to yours. Prayerfully, Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate

***

WESTERN PRELACY LADIES AUXILIARY ANNUAL CHRISTMAS LUNCHEON AND BOUTIQUE

ChristmasBoutiqueENGOn Thursday, December 3, the annual Christmas luncheon and boutique organized by the Western Prelacy Ladies Auxiliary will be held at Anoush Banquet Hall in Glendale (1320 W. Glenoaks Blvd.) beginning at 11:30 a.m. The event is being held under the auspices of the Prelate. This year’s host is Mrs. Zabel Iknadosian.

Tickets are $50 and can be reserved by contacting the Prelacy office at 818-248-7737 ext. 101 or at knark@westernprelacy.org

We invite our faithful to participate in this festive annual event.

***

ԱԶԳ. ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԵՒ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

ChristmasBoutiqueARMՀինգշաբթի, 3 Դեկտեմբերին, կ.ա. ժամը 11։30-ին, Ազգ. Առաջնորդարանի Տիկնանց Օժանդակ Մարմինի կազմակերպած ամանորեան տարեկան ճաշկերոյթ-տօնավաճառը տեղի պիտի ունենայ «Անոյշ» ճաշասրահին մէջ (1320 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA), հովանաւորութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր եւ հիւրընկալութեամբ Տիկին Զապէլ Իգնատոսեանի։

Կը հրաւիրենք մեր Թեմի զաւակները քաջալերու Տիկնանց Միութեան այս նախաձեռնութիւնը։ Տոմսերու եւ մանրամասութեանց համար կարելի է հեռաձայնել Ազգային Առաջնորդարան 818-248-7737 ext. 101 թիւին կամ ե-նամակով knark@westernprelacy.org։

***

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

Weekly TV Show

October 23, 2022 October 16, 2022